รายละเอียดงาน

นำเสนอวิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนการเงินที่เหมาะกับคนไทยให้เข้าใจง่ายและได้ความรู้ที่ถูกต้อง

ลักษณะงาน

-ออกแบบรูปแบบการสอนการเงินให้มีความน่าสนใจ แตกต่างและเหมาะสมกับคนไทย (วัยนักเรียน วัยมหาลัย วัยทำงาน)

-จัดทำเนื้อหาหลักสูตรและประสานงานกับ Production ให้บรรลุเป้าหมาย

-จัดทำและออกแบบ Content ความรู้ทางการเงินให้เข้าใจง่าย

-จัดทำ Portfolio เพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-ร่วมพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/เกมส์/หนังสือ/สื่อ ร่วมกับทีม Growth , Customer Success , Tech Partner และ Parttime)

-ติดตาม วัดผล และจัดทำ Report งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ , การเงิน , วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในการ Learning Design หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

-มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นหรืออออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

-มีสุขภาพการเงินที่ดี และบริหารจัดการเงินส่วนตัวได้ดี

-มีความสามารถในการเล่าเรื่องและจัดทำ Content ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

-(ถ้ามี) มีประสบการณ์ทำ Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-(ถ้ามี) มีใบอนุญาตทางการเงิน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ