หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • วางแผน และสร้าง Content สำหร้บคอร์สออนไลน์ และเวิร์กชอปในด้าน Tech และ Programming สำหรับ Skooldio Facebook Page และ Social Media อื่นๆ เช่น Twitter / Instagram / Linkedin
  • พัฒนา SEO ของคอร์สออนไลน์ และเวิร์กชอปผ่านการเขียน Blog และการเขียน Sales Page
  • คิดแผนการตลาดและโปรโมชั่น ทั้งในช่วงปล่อยตัวคอร์ส และตลอดระยะเวลาการขายของคอร์ส


คุณสมบัติตามตำแหน่ง

  • สามารถทำ Keywords Research ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น Google Trends / Ubersuggest
  • เข้าใจ และสามารถคิดต่อยอดจากวิชาต่างๆ ในคอร์สเรียนออนไลน์หรือเวิร์กชอปของ Skooldio
  • มีพื้นฐานการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin เป็นอย่างดี
  • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
  • กระหายความรู้ ชอบอ่าน ชอบฟัง
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเป็นทีม
  • พร้อมปรับตัว เท่าทันสถานการณ์