ลักษณะงาน

 • ให้คำปรึกษาด้านคอร์สเรียน ระบบการเรียน และการให้คำแนะแนวทางด้านการศึกษา(มีจัดอบรมให้)
 • ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในสาขา
 • วางแผนและทำการตลาดภายในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา
 • งานการจัดการภายในสาขา (สต๊อคตำรา , อุปกรณ์ IT เป็นต้น)
 • อื่นๆที่ได้รับมอบ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 21-30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีทัศนคติดี ขยัน ตั้งใจ สื่อสารดี
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ (Teamwork)
 • สามารถปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, Google