คณะ : เด็กๆสายกิจกรรม

ควรผ่านกิจกรรมมหาลัยมาอย่างโชกโชน


Scope : ออกแบบกิจกรรม

ทั้งแบบ Online / On site

เพื่อให้พนักงาน LIC เห็นคุณค่าของงานที่ทำ

และได้ซึบซับค่านิยมดีๆ ผ่านการจัดการตรงนี้

รวมถึงวางระบบ Reward ภายใน

วางแผน ทำจริง สรุปผล ด้วยตนเอง