หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Marketing Associate เพื่อวางแผนการทำ Marketing ของคอร์สออนไลน์ และเวิร์กชอป
 • สร้าง และ Monitor Social Media Ads (Facebook, Google Ads เป็นต้น) ตาม Performance Goals เพื่อ Acquire และ Retain Users
 • วางกลยุทธ์การทำ Landing Page สำหรับขายคอร์สออนไลน์ และเวิร์กชอป
 • สร้างโครงสร้างการ Track วัดผล และ Optimize ROI ของ Channel ต่างๆ
 • Optimize งบประมานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
 • Monitor SEO performance ของเว็บไซต์

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

 • สามารถใช้ Tools ด้าน Performance Marketing ต่างๆ ได้ เช่น Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics
 • เข้าใจ และสามารถคิดต่อยอดจากวิชาต่างๆ ในคอร์สเรียนออนไลน์หรือเวิร์กชอปของ Skooldio
 • มีพื้นฐานการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin เป็นอย่างดี
 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
 • กระหายความรู้ ชอบอ่าน ชอบฟัง
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเป็นทีม
 • พร้อมปรับตัว เท่าทันสถานการณ์