ลักษณะงาน

 • ทำงานกับทีมธุรกิจและทีมวิชาการเพื่อนำข้อมูลทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ
 • ร่วมมือกับทีมพัฒนาเพื่อส่งมอบบริการโครงการ/ผลิตภัณฑ์การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานได้จริงได้สำเร็จ และยังสามารถควบคุมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในภาพใหญ่ให้สามารถส่งเสริมและสอดคล้องกัน
 • ผลักดันโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของผู้เรียน ตลอดจนแผนการออกฟีเจอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ร่วมมือกับทีมศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและการเรียนรู้ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา
 • สามารถนำประชุม สัมภาษณ์ และจัดการการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งกับกลุ่มผู้วิจัย และทีมงาน
 • มีความสามารถในการบริหารโครงการ หรือสามารถทำงานลักษณะ Project-based ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความมั่นใจการตัดสินใจ และอธิบายการกระบวนการติดสินใจและทางเลือกได้อย่างเห็นภาพ


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี/โทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านออกแบบพัฒนาในงานด้านการเรียนรู้
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ หรือออกแบบประสบการณ์สร้างการเรียนรู้
 • มีความรู้ หรือประสบการณ์ในวิธีการ/ เครื่องมือ/ แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
 • เชื่อในกระบวนการสร้างนวัตกรรมและมีทัศนคติ "Can Do"
 • มีทัศนคติเปิดเพื่อรับการเรียนรู้ใหม่ๆ