คณะ : วิศวะ อุตสาหการ (IE)

หรือ วิศวะสาขาอื่นๆที่สนใจงานระบบ

(ควรLogicดี และ มีความเข้าใจในเทคโนโลยี)


Scope : ปรังปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงาน

หรือหาเครื่องมือใหม่ๆ

มาทำให้กระการทำงาน

หรือ การบริการลูกค้าขอ Learn Intelligent Center ดีขึ้น

(ทั้ง Internal หรือ External ได้หมด

มาประเมินหน้างานก่อนได้)