เคยฝึกงานด้าน Production


Scope : เปลี่ยนวิธีนำเสนอคอร์สเรียนในรูปแบบใหม่ๆ

ให้เข้ากับเด็กในยุคสมัยนี้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ช่องทาง หรืออื่นๆ

โดยสามารถวางรูปแบบ ทดลองผลิต และ วัดผล

เพื่อนำมาขยายผลในการผลิตต่อไป